top of page

Cum știu dacă repet anul?

Posibilitatea de a repeta un an este o îngrijorare reală, care vine cu o încărcare emoțională puternică. Înafara cazurilor excepționale, există un număr mic de situații în care te poți afla ca să ai această grijă. Iată câteva condiții de promovare pe care ar trebui să le ai în vedere.


Facultatea de Arhitectură

15 credite restante, maxim 7 la atelier

Numărul maxim de credite restante cu care se acceptă înscrierea într-un an superior este : a) începând cu seria înscrisă în anul I în anul universitar 2016-2017 -15 credite restante din care maxim 7 la activităţi de „proiectare” - Regulament general privind activitatea profesionala a studenților FA 2019-2020, Cap.7 Art.30.1

Restanțe de 2 ani

Recuperarea creditelor restante se va face în paralel cu studiile curente, pe parcursul celor 2 ani de studiu următori anului de studiu căruia aparţin aceste credite, până în anul V inclusiv, respectând prevederile Regulamentului privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăţământ al anului de studiu curent. - Regulament general privind activitatea profesionala a studenților FA 2019-2020, Cap.7 Art.30.1

Așadar, primul prag apare în anul III, întrucât nu te poți înscrie în anul IV cu restanțe din primul an. În mod similar, nu te poți înscrie în anul V dacă ai restanțe din anul al II-lea de studiu.


Pragul de an V

Studenții înmatriculați în anul I, începând cu anul universitar 2015-2016, care la sfârșitul anului 5 de studiu nu au acumulat toate creditele obligatorii până la finele acestui an (300 de credite) vor fi reînmatriculați în anul 5, cu respectarea prevederilor Art.7. Înscrierea în anul 6 de studiu este condiționată de obținerea tuturor celor 300 de credite. - Regulament general privind activitatea profesionala a studenților FA 2019-2020, Cap.7 Art.31

Facultatea de Arhitectură de Interior

15 credite restante, maxim 7 la atelier

Numărul maxim de credite restante cu care se acceptă înscrierea într-un an superior este : a) începând cu seria înscrisă în anul I în anul universitar 2016-2017 15 credite restante din care maxim 7 la activităţi de „proiectare” - Regulament general privind activitatea profesionala studentilor FAI 2020-2021, Cap.7 Art.32

Restanțe de 2 ani

Recuperarea creditelor restante se va face în paralel cu studiile curente, pe parcursul celor 2 ani universitari următori anului de studiu căruia aparţin aceste credite, până în anul IV inclusiv, respectând prevederile Regulamentului privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăţământ al anului de studiu curent. - Regulament general privind activitatea profesionala studentilor FAI 2020-2021, Cap.7 Art.32

Pragul de an III

Studenții înmatriculați/înscriși în anul I începând cu anul universitar 2015-2016, care la sfârșitul anului 3 de studiu nu au acumulat toate creditele obligatorii pentru anii I și II de studiu (120 de credite), vor fi reînmatriculați în anul 3, cu respectarea prevederilor Art.7. Înscrierea în anul 4 de studiu este condiționată de obținerea tuturor celor 120 de credite aferente anilor I și II de studiu. - Regulament general privind activitatea profesionala studentilor FAI 2020-2021, Cap.7 Art.33


Pragul de an IV

Studenții înmatriculați/înscriși în anul I începând cu anul universitar 2017-2018, care la sfârșitul anului 4 de studiu nu au acumulat toate creditele obligatorii pentru anii Ill și IV de studiu (120 de credite), vor fi reînmatriculați în anul IV, cu respectarea prevederilor Art.7. În cazul studenților înmatriculați în anul I anterior anului universitar 2015-2016, prevederile prezentului articol nu se aplică. - Regulament general privind activitatea profesionala studentilor FAI 2020-2021, Cap.7 Art.33Facultatea de Urbanism

20 credite restante, maxim 10 la atelier

Numărul maxim de credite restante cu care se acceptă înscrierea într-un an superior este de 20 credite restante din care maxim 10 la activităţi de „proiectare” - Regulament activitate profesionala studenti FU 2020-2021.pdf, Cap.7 Art.30.1


Restanțe de 2 ani

Recuperarea creditelor restante se va face în paralel cu studiile curente, pe parcursul celor 2 ani universitari următori anului de studiu căruia aparţin aceste credite , până în anul IV inclusiv, respectând prevederile Regulamentului privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăţământ al anului de studiu curent. - Regulament activitate profesionala studenti FU 2020-2021.pdf, Cap.7 Art.30.1

Comments


bottom of page