top of page

A cluster of houses | Atelier Andra Panait

Expoziția aduce în prim plan un altfel de „înainte” - acela ce creează prilejul unei punți între trecut, prezent și viitor, privind țesutul istoric tradițional din centrul Bucureștiului ca resursă în procesul de (re)gândire a orașului contemporan.

Fără pretenția de a oferi o soluție imediată, dar sub semnul necesității restabilirii unei continuității între vechi și nou, studenții au fost invitați să privească starea actuală a orașului ca pe un palimpsest, descifrând, prin prisma istoriei sale, regulile nescrise, specificitățile și persistențele ce creează locul, înainte de trasarea oricărui gest arhitectural pe situl dat prin temă.

Lectura urbană utilizând concomitent instrumente precum abordarea tipo-morfologică, studiul istoric, dar și analiza multicriterială a prezentului, a condus în această primă fază a proiectului la soluții ce-și găsesc fundamentul în scara locului și gesturi arhitecturale ce preiau direcțiile tipologice contextuale, adaptând un model tradițional de locuire la exigențele momentului actual.

Inventarierea de către studenți a tipologiilor din contextul apropiat prin relevee urbane pentru diferite perioade istorice, urmărind procesul tipologic în paralel cu forma finală a construitului lizibilă astăzi, a generat o serie de fișe de clădire și planuri de situație secționate la nivelul parterului, utilizate apoi ca instrumente de studiu în suprapuneri și clasificări sau comparații urbane.

Echipa: conf.dr.arh. Andra Panait, asist.dr.arh. Cristina Mândrescu, dr.arh. Traian Colțan, drd.arh. Alina Stoica

Expoziția va fi deschisă publicului și în cadrul RDW, part of DESIGN GO! 

Data: 19 mai 2022, 18.00-22.00

Locul: UAUIM, etaj 3, atelier 22

AndraPanait insta patrat3.jpg
AndraPanait insta patrat2.jpg
AndraPanait insta patrat.jpg
afis AP.jpg
bottom of page