top of page

Restanțe: Cum și până când le pot plăti?

Până când pot plăti o restanță?

Pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022, termenul de plată a creditelor restante este 30.10.2021, iar pentru semestrul al II-lea este 31.03.2022 - Decizie taxe 2020-2022

Și cât mă va costa?

- 100 lei pentru studenții anilor I, II, III, IV și V; - 50 lei pentru specializările Restaurare și Conservare de Arhitectură, Urbanism şi Administrarea Teritoriului, Mobilier şi Amenajări Interioare, indiferent din ce an de studiu provine restanţa; - 50 lei pentru MASTER ciclul II Bologna, indiferent din ce an de studiu provine restanţa. - Decizie taxe 2020-2022

Refac și seminarele sau doar examenul?

În cazul disciplinelor nepromovate într-un an universitar, studentul trebuie să refacă integral activitatea în anul universitar următor, cu taxă. În acest scop, studentul trebuie să se înscrie la departamentul de care aparţine disciplina, la începutul semestrului în care aceasta este planificată, prin completarea unui formular-tip. Situaţiile de acest fel sunt reglementate prin Regulamentul privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăţământ al anului de studiu curent. - Regulament general privind activitatea profesionala a studentilor FA 2019-2020, Cap.6 Art. 25


Studenţii care nu au promovat o disciplină (curs, proiect, stagiu practică) sunt obligaţi să refacă toate activităţile aferente disciplinei respective în anul universitar următor. Refacerea disciplinelor restante în anul universitar următor implică înscrierea prealabilă a studentului în evidenţele disciplinei nepromovate şi plata taxei corespunzătoare.


Linkul de mai jos conține procedura detaliată pentru reînscriere:


Mențiunea este că acest fișier împreună cu formularul tip se găsesc în josul paginii la categoria "Facultăți", selectând oricare dintre cele trei opțiuni.

Comments


bottom of page