top of page

Măriri: Cum fac cererea și cât costă reexaminarea?

Uneori pare că nu e suficient timp să te pregătești pentru toate. Sau te-ai pregătit, dar știi sigur că poți face mai bine. Cine știe, poate câteva puncte în plus te vor propulsa până pe lista de bursieri!

Oricare ar fi motivul, aici poți afla cum se face o cerere pentru mărirea notei.

Reexaminarea în vederea măririi notei se aprobă de către Directorul departamentului aferent disciplinei, în baza unei cereri individuale a studentului, pe care Secretariatul facultății va certifica în scris faptul că studentul nu are restanțe din sesiunea precedentă, din anul curent şi din ani anteriori. Cererile, la care se anexează dovada plății taxei de reexaminare, se depun la Registratura UAUIM cel mai devreme cu 15 zile lucrătoare cel mai târziu cu 10 zile lucrătoare înaintea începerii sesiunii de examene în care se va susține reexaminarea. Pentru reexaminarea în vederea măririi notei în sesiunea de toamnă (luna septembrie) termenul admis pentru depunerea cererilor este 25 iulie. - Regulament general privind activitatea profesionala a studenților FA 2019-2020, Cap.6 Art.26

Pas cu Pas

  1. Întâi, trebuie să completezi de mână o cerere , de forma:

În atenția domnului director/doamnei directoare de departament, (în funcție de cine ocupa aceasta funcție)

Subsemnatul/Subsemnata, [nume complet], student(ă) la Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", Facultatea de [Arh/Arh Int/Urb], din anul [anul tău de studiu], numărul matricol [nr matricol], an curent 2021-2022, vă rog să îmi aprobați prezenta cerere de reexaminare în vederea măririi notei la disciplina [numele complet al materiei] de pe semestrul [I/al II-lea] . Vă atașez datele mele de contact. Vă mulțumesc!

Cu deosebit respect, 
Stud. Arh. [nume complet]

[data in stânga, semnătura în dreapta]

  1. Apoi, o scanezi sau fotografiezi și o trimiți pe mail către registratură ( registratura@uauim.ro );

  2. În corpul mailului să soliciți un număr de înregistrare pentru cerere și să specifici adresa de mail si numărul de telefon prin care poți fi contactat(ă).

  3. După ce secretariatul confirma ca ești un student înregistrat, vei fi contactat fie pe mail fie telefonic.

  4. După confirmarea cererii, valoarea creditelor trebuie plătita cu cel mult 15 zile și cel puțin 10 zile înainte de data de începere a sesiunii.

  5. Ultimul pas este sa trimiți către registratura dovada plății.

Cuantumul taxei pentru mărirea notei se va calcula astfel: 40 lei x nr. credite (se va consemna ultima notă obținută). Pentru a susţine reexaminarea în vederea măririi notei, condiția este ca studentul să fie integralist pentru semestrul din care face parte disciplina, conform Regulamentului general privind activitatea profesională a studenților. - Decizie taxe 2020-2022

Mențiuni

Reexaminările în vederea măririi notei la discipline din anul de studiu curent se referă numai la componenta finală a evaluării (examen) și se pot susține în baza achitării taxei aferente creditelor disciplinei respective. Nu pot fi susținute reexaminări în vederea măririi notei la discipline cu caracter practic-aplicativ (proiecte, lucrări) unde evaluarea se realizează 100% pe parcursul activității (fără evaluare finală/examen în sesiune). - Regulament general privind activitatea profesionala a studenților FA 2019-2020, Cap.6 Art.26
În cazurile de reexaminare pentru mărirea notei, în evidenţa situaţiei şcolare a studentului se va înregistra ultima notă obținută, indiferent dacă aceasta este mai mică decât nota obţinută iniţial. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta. - Regulament general privind activitatea profesionala a studenților FA 2019-2020, Cap.6 Art.26

Kommentare


bottom of page